Domowy Kościół

Domowy Kościół, to RODZINNA GAŁĄŹ Ruchu Światło -- Życie.

Wspólnota ta pomaga MAŁŻONKOM SAKRAMENTALNYM czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa oraz uczy, jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Domowy Kościół łączy w sobie CHARYZMAT Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

DUCHOWOŚĆ małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, darami lub drogowskazami.

Te DROGOWSKAZY, to:

1. codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,

2. regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

3. codzienna modlitwa małżeńska, czyli wspólne stawanie małżonków przed Bogiem,

4. codzienna modlitwa rodzinna, jako wyraz budowania wspólnoty zanurzonej w Bogu,

5. comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego -

6. reguła życia -- czyli podejmowanie różnorakich form systematycznej pracy nad sobą,

7. uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu

8. uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych,

Drogowskazy te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków podejmujących poszczególne zobowiązania -- dary oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw tworzących poszczególne kręgi w dążeniu do Chrystusa, co stanowi urzeczywistnienie idei małej grupy, jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary.

KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA, to wspólnota, którą tworzy od 4 do 7 małżeństw spotykających się regularnie na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Każdemu kręgowi towarzyszy też kapłan lub diakon, który powinien być obecny na każdym spotkaniu kręgu.

SPOTKANIA FORMACYJNE składają się z 3 części:

 dzielenia się wydarzeniami codziennego życia w trakcie skromnego posiłku

 wspólnej modlitwy i dzielenia się Słowem Bożym

 dzielenia się doświadczeniami z realizacji zobowiązań -- drogowskazów D.K. i rozmowa na wyznaczony temat formacyjny.

W NASZEJ PARAFII istnieją obecnie dwa Kręgi Domowego Kościoła zawiązane w dniu 18.09.2017r. i będące na etapie ich "pilotowania", czyli wprowadzania ich w formację DK. Oznacza to, że spotkania tych kręgów prowadzą dwa "małżeństwa pilotujące", które przeszły już pełną formację w Domowym Kościele.

Pierwszy z tych kręgów tworzy 5 małżeństw ze stażem małżeńskim do 10 lat, a drugi --

7 małżeństw ze stażem pomiędzy 10, a 20 lat.

Opiekunem Duchow(-n)ym obu tych Kręgów jest Ks. Proboszcz Tomasz Ren.

Więcej szczegółów W INTERNECIE na stronie

Zapraszamy też do odwiedzania grupy Domowego Kościoła Parafii Św. Jana XIII na Facebooku

Wszystkich pragnących dołączyć do wspólnoty Domowego Kościoła zapraszamy do kontaktu z Ks. Proboszczem lub małżeństwem pilotującym "młodszy" stażem krąg -- Magdaleną i Tomaszem Latour.