Duszpasterstwo Młodzieży

Młodzi, zaangażowani, chętni do pracy, pragnący pomagać, radośni, otwarci na innych, wrażliwi, wierzący - tak w kilku słowach można scharakteryzować młodzież z duszpasterstwa w naszej parafii. To grupa osób pragnących być blisko Boga i drugiego człowieka. Wspólne wyjazdy, rekolekcje, adoracje, akcje charytatywne, pomoc w parafii, noce filmowe, wyjścia na kręgle, do kina - to wszystko przybliża ich do Pana Boga i do człowieka. Pracują dla innych, ale też ważna jest dla nich praca nad sobą.