Kręgi biblijne

"Przywróć mi radość z Twojego zbawienia!"(Ps 51,14)

Można organizować różne święta i celebracje, ale nie da się zorganizować **radości **z tych świąt.

No właśnie - skąd wziąć tę radość podczas świętowania np. Wielkanocy? Sami sobie tej radości nie "wygenerujemy"... więc co zrobić?

Według Pisma radość jest darem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22).

Bo Duch Święty pozwala nam wniknąć w słowo i sprawić, by Słowo wniknęło w nas, przynosząc owoce na życie wieczne. [por. Benedykt XVI, Verbum Domini, 123]

I po to właśnie zbiera się krąg biblijny.

Żeby Słowo Boże zmieniało (tzn.ulepszało! uszczęśliwiało! naprowadzało na właściwy cel!) nasze myślenie i życie - tu i teraz.

Czasem tak jest, że mamy w sobie pragnienie, żeby coś się w nas zmieniło - ale nie mamy czasu, nie mamy silnej woli itp. itd.

Krąg biblijny pomaga zainwestować jedną godzinę tygodniowo w to, żeby słuchać Słowa Boga, żeby Ono nas zmieniało i aby się dzielić tym, co otrzymujemy.

Zbieramy się w każdy wtorek o godzinie 19.

  • Na początek prosimy w krótkiej modlitwie o obecność Ducha Świętego.

  • Potem odczytujemy głośno tekst Ewangelii z najbliższej niedzieli.

  • Następnie słuchamy krótkiego wprowadzenia do tego tekstu. Czyli wyjaśnienia jaki jest jego kontekst historyczno-kulturowy, kim są osoby tam wspomniane, gdzie i kiedy się dzieje dana scena a czasem badamy odniesienia do innych fragmentów Pisma św. lub słuchamy kilku ciekawostek np. o samej Ewangelii lub Ewangeliście. Wszystko krótko i prosto - po to, aby lepiej zrozumieć sens dosłowny danego fragmentu Ewangelii (bez wielkich studiów i egzegezy, przynajmniej takie mamy założenia :))

  • Później poświęcamy nieco czasu na ponowną, własną lekturę w ciszy. W tym czasie staramy się słuchać, co się dzieje w naszym sercu, gdy poprzez słowa Ewangelii mówi sam Bóg. Zdarza się, że jakiś fragment mocno nas porusza, albo intryguje albo denerwuje albo jest po prostu niejasny i dziwny. Zwracamy uwagę (czasem notujemy) na to, czego się dowiadujemy o Bogu, o człowieku, o sobie.

  • Potem dzielimy się tym, co Bóg nam pokazał w tym fragmencie. Oczywiście dzielą się te osoby, które chcą (nie ma przymusu). I to jest bardzo niezwykła część spotkania. Odkrywamy, jak bogate jest Słowo Boże i jak wiele można zyskać słuchając innych wierzących, którzy dzielą się tym co dostali od Ducha świętego słuchając Ewangelii. Ta część spotkania często powoduje różne zmiany i postanowienia na przyszłość (nie wypowiadamy ich głośno, ale w sumieniu mamy sporo do przemyśleń).

  • Na koniec dziękujemy, prosimy albo po prostu chwalimy Pana Boga w krótkich spontanicznych modlitwach (kto chce oczywiście).

I tak, krok po kroku zżywamy się z tym Słowem...a Ono nas zmienia. W tym roku liturgicznym (2017/2018) przez większość niedziel jest czytana Ewangelia wg św. Marka, ale nie brakuje także innych (np. św. Jana).