Schola dorosłych

Poza pracą oraz obowiązkami rodzinnymi i domowymi każdy poszukuje jakiegoś czasu dla realizacji swoich zainteresowań, hobby. Jedni chodzą na kurs tańca, inni do kina, a my bardzo LUBIMY ŚPIEWAĆ.

Ale nie spotykamy się na próbach tylko z tego powodu:

Każda nasza próba rozpoczyna się WSPÓLNĄ MODLITWĄ, o to, byśmy talenty darowane nam przez Ducha Świętego dobrze wykorzystywali i abyśmy dzięki tym spotkaniom w Obecności Jezusa, bardziej otwierali się na Jego Słowo i Jego obecność we wspólnocie. Modlimy się także za tych, którym mamy służyć, a więc za wszystkich parafian.

Mamy świadomość tego, że nasze śpiewanie, to będzie przede wszystkim SŁUŻBA W CZASIE LITURGII i chcemy być jak najlepszymi Bożymi narzędziami. Bardzo zabiegamy więc o to, żeby śpiewy przez nas wybierane były pieśniami w pełni liturgicznymi, to znaczy żeby miały odpowiednią formę i treść, a przede wszystkim, żeby uczyły, jak nosić i rozważać w sercu Boże Słowa. Zamierzamy czerpać nasz "repertuar" głównie z Dominikańskich śpiewników "Najświętsza Trójca" i utworów temu podobnych.

Nauka śpiewania W CZTEROGŁOSIE pieśni często zupełnie nieznanych śpiewającym, gdy każdy z głosów musi nauczyć się innej -- własnej melodii i dopiero te 3 (lub 4) melodie muszą się następnie spotkać razem w jednej harmonii, w jednym współbrzmieniu, to niełatwa sztuka, ale podejmujemy to wyzwanie.

Schola nie jest co prawda grupą formacyjną, ale staramy się, aby nasze śpiewanie nie tylko ładnie brzmiało, ale było też PEŁNE DUCHA, w myśl wezwania z Listu do Efezjan: "napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach."

Nie jest to także wspólnota modlitewna, ale skoro jednoczyć się będziemy wokół śpiewania Bożego Słowa i wspólnie spędzać trochę czasu, chcemy także starać się OGARNIAĆ WZAJEMNIE SWOJĄ MODLITWĄ zgodnie z zaleceniem z Listu do Galatów: "Jeden drugiego brzemiona noście".

Dzięki Scholi chcemy też starać się określić jeszcze precyzyjniej NASZE MIEJSCE WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ, tak, aby Kościół stawał się przez to bardziej naszym domem, a nasze domy przybliżały się do Kościoła.

Nieznajomość nut, czy zasad muzyki, nie stanowi najmniejszej przeszkody, LICZY SIĘ dobry słuch i umiejętność śpiewania.

Zapraszamy do odwiedzania grupy Scholi Parafii Św. Jana XIII na Facebooku

Można tam nie tylko poczytać o wszystkim, co definiuje naszą Scholę, ale posłuchać też pieśni, których się uczymy oraz zainspirować się różnorakimi propozycjami służącymi rozwojowi talentu muzycznego i duchowości.